Meer weten over ....

VASTGOEDEXPERTISE

Guy Cauwenberghs, zaakvoerder van Multivastgoed, volgde met succes de 2 jaar durende opleiding tot vastgoedexpert. 

Ook zijn wij aangesloten bij KAVEX ( Kamer voor vastgoedexperten)

                                    

WANNEER HEB IK EEN VASTGOEDEXPERT NODIG ?

Iedereen kan een beroep doen op een vastgoedexpert ( kortweg : expert), telkens wanneer er een vastgoed in een zaak betrokken is. Hij is een onafhankelijk persoon die optreedt tussen 2 partijen.

 

HUURSCHADE

U bent bijvoorbeeld eigenaar van een verhuurd eigendom. ( woning of appartement, kantoor of bedrijfsruimte)
Een vastgoedexpert wordt gevraagd om o.a. huurschade vast te stellen als een huurder een eigendom verlaat en schade heeft aangebracht.
Deze vaststellingen zijn noodzakelijk voor het bekomen van een schadevergoeding bij de rechtbank.

 

GEDETAILLEERDE PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG HUUR

Ook kan een expert een gedetailleerde plaatsbeschrijving opstellen bij aanvang van de huurperiode. Zo wordt tegensprekelijk vastgelegd in welke staat het gehuurde vastgoed zich bevond op het ogenblik dat de huurder de sleutels krijgt.
Een plaatsbeschrijving is een belangrijk juridisch document welke een zeer grote bewijswaarde heeft indien het nadien tot een rechtzaak komt over huurschade.
De expert kan hier het verschil maken tussen een volledige schadevergoeding krijgen of niet. Een kleine investering waard.
Bovendien is een uitvoerige plaatsbeschrijving bij woninghuur zelfs verplicht.

 

BIJ AANVANG VAN BELANGRIJKE BOUWWERKEN

Aannemers die bouwwerken uitvoeren vlak bij bestaande gebouwen doen ook een beroep op een vastgoedexpert om de nabije gebouwen grondig te onderzoeken vooraleer er bvb. graafwerken beginnen.
Nadien kan men dan eventuele schadeclaims van omwonenden beter controleren.

 

DE EXPERT ALS AANKOPER VAN UW WONING

Minder gekend is dat de expert ook kan optreden voor mensen die een woning willen kopen.
Niet iedereen is technisch voldoende onderlegd om de kwaliteit van een woning te beoordelen.
Een verkoper gaat de zwakke punten proberen te verdoezelen om zijn hoge prijs te rechtvaardigen. Denk maar aan natte muren, een oude CV installatie,...
Een expert bekijkt de woning door een heel andere bril dan de potentiële kopers en geeft deskundig advies over de toestand van de woning.
Dit advies wordt in een verslag gegoten, samen met een onafhankelijke waardebepaling en kan een belangrijk document zijn in verdere prijsonderhandelingen.